Geen systematische afwijkingen op nascholingsplicht

Er worden geen systematische afwijkingen toegestaan op de vakbekwaamheidsvereisten van vrachtwagen- en buschauffeurs. Wie vragen heeft over de toepassing van onder meer de 5-jaarlijkse nascholingsplicht moet zich richten tot de […]

Lees meer
Code 095: het is 5 vóór 12

Welk percentage vrachtwagenchauffeurs heeft er zijn verplichte 35 uur nascholing al opzitten? Officiële cijfers zijn er niet. De schatting bedraagt 65% voor de transportsector voor rekening van derden, maar duikt […]

Lees meer