Deze bijscholing laat lesgevers kennismaken met de inhoud, de structuur en de didactische aanpak van het vormingsmoment voor de begeleiders.  Het vormingsmoment wordt, bij de vernieuwing van de rijopleiding en de rijexamens die door de Vlaamse regering wordt uitgewerkt, een verplichte klassessie die de begeleiders zullen moeten volgen.

Voor wie?

Voor rijschoollesgevers die werkzaam zijn in een erkende rijschool of opleidingscentrum.

Inhoud

  • Op welke manier laten we de begeleider, die geen professionele achtergrond heeft, toch op een begrijpelijke manier kennis-maken met de belangrijkste principes van de GDE-Matrix. (Autorijden = meer dan kennis van de wegcode en voertuigbeheersing)

  • Voorbeeldfunctie van de begeleider

  • Pedagogische en didactische aspecten

  • Bespreking van de nodige basiskennis en vaardigheden

  • De Praktijk: de baan op !  (Bespreking van het oefenproces, de examenprocedures, de wettelijke voorwaarden enz.)

  • Het logboek voor kandidaat en begeleider

Toelatingsvoorwaarden

Lesgevers met een geldige instructietoelating (brevet II, III).

Opgelet: deze bijscholing kan alleen gevolgd worden indien de deelnemer in het verleden de opleiding ‘GDE-matrix’ al volgde.

Erkenning MOW

Deze bijscholing geeft recht op een getuigschrift geldig voor het onderwerp voorzien in artikel 14 §2 , 2°.

Praktische informatie

  • Duur: 8 uur

  • Maximum aantaal deelnemers: 18

  • Vanaf 8 deelnemers kan deze bijscholing ook in company georganiseerd worden.

  • Docent: Ludo Camberlin, coördinator rijopleidingen, gespecialiseerd in de principes van de GDE-matrix

Wenst u meer info over de bijscholing? Of wenst u deze in te richten voor uw werknemers? Neem contact op met nathalie@federdrive.be.